Hartelijk welkom voor deze openingstentoonstelling van het nieuwe werkjaar !

We hopen u allen te mogen ontmoeten bij de openingsreceptie .

 

    

Tom Jooris balanceert in zijn werken op avontuurlijke wijze tussen de uitbeelding van elementen uit zijn onmiddellijke omgeving en een autonome schilderwijze die abstracter van aard is. De suggestieve schilderijen roepen bij de beschouwer een wereld op die uitstijgt boven datgene wat staat afgebeeld.
Jooris dompelt de werkelijkheid van de voorstelling onder in de werkelijkheid van het schilderen. In zijn schilderwijze schuilt de aanwezigheid van het verzwegene. Zijn werk is rudimentair maar toch verfijnd en getuigt van een grote sensibiliteit. Soms heeft het iets mijmerends of beschouwelijks maar ook vaak iets puur lichamelijks of tastbaars. Wars van een schreeuwerige beeldcultuur concentreert Jooris zich op het schilderen zelf en betrekt hij de toeschouwer in het ontstaan van het schilderij.
 
In 2009, tijdens de voorbereidingen voor een overzichtstentoonstelling in het SMAK, overleed  kunstenaar Raphaël Buedts, na een 40 - tal jaren kunstenaarschap. Aanvankelijk was Raphaël Buedts meubelmaker, maar gaandeweg verdween de functionaliteit uit zijn werk en gingen de ‘meubeldingen’ een eigen lev

en leiden. Buedts kapte in hout, en be-tekende en be-schilderde het, zoals naaipatronen op stof worden aangebracht. De aanleiding en inspiratie vond hij in zijn nabije omgeving. In deze tentoonstelling tonen we sculpturaal werk, en enkele tekeningen van deze grote, stille meester.

 
In zijn abstracte werken ziet Geert Koekoeckx een duidelijke link tussen kunst en archeologie. Zijn schilderijen zijn opgebouwd uit verschillende lagen die het werk een geschiedenis meegeven en doen denken aan de structuur van het geheugen. het doek wordt beschilderd, afgewerkt en deels weer overschilderd en dit verschillende keren. Zo ontstaan er sporen en aanwijzingen over wat er zich onder de lagen bevindt. De suggestie wakkert de verbeelding van de toeschouwer aan-die zelf kan graven in het kunstwerk naar de onderliggende lagen-zoals een archeoloog graaft in de aarde en soms iets waardevols tegenkomt.