Making Matter
(Collisions of light)Making matter brengt drie kunstenaars samen die onderzoeken wat materialen en vormen worden wanneer ze worden vrijgelaten uit hun primaire functie. De werken ontmoeten elkaar in ritme en tactiliteit, antwoorden elkaar met uitbundige of net ingetogen kleuren.

Ria Bosman ontwikkelt een omvangrijk oeuvre waarin ze op zoek gaat naar het effect van kleur op vorm en materialiteit. Ze speelt met verschillende dragers, ze rukt ze los van hun oorspronkelijke betekenis om zich bewust te worden van hun eenvoud, vorm en schoonheid. Laag na laag worden haar grote textielstructuren zorgvuldig met de hand geweven tot een groot werk waarop tonaliteit wordt onderzocht.  Hetkleiner werk heeft hetzelfde doel: een gevoel van opwinding en stilte opwekken, contemplatie en evenwicht, het zoeken naar het ongrijpbare, naar een zekere fragiliteit en kwetsbaarheid, zoeken en onderzoeken.
(Courtesy Tatjana Pieters)
 
.  .  
 
 

Bram Vanderbeke onderzoekt en transformeert mogelijke interacties tussen een object, zijn architecturale omgeving en zijn gebruiker, bovendien uitgedaagd door de ruwe materialiteit van het object, vorm en functie. Zijn werken zijn tegelijkertijd autonome artistieke manifestaties en gebruiksobjecten, een ambiguiteit waar hij opzettelijk naar streeft. Hij creëert zijn architectuale objecten en ritmische installaties in verschillende formaten, zowel in private als publieke contexten. De werken beïnvloeden vaak de ruimtelijke perceptie van de omgeving waar ze deel van uitmaken.
  
   .  
 
   
In lijntekeningen op papier, lood en gevelcementplaat herleidt Karel Verhoeven het tekenen tot een essentie. Met als uitgangspunt een vaststaand kader – het grid van de dagelijkse strip in de krant – maakte Verhoeven tijdens de coronapandemie dagelijks lijntekeningen. De sequenties verwijzen niet naar een feitelijke werkelijkheid maar creëren een abstract narratief. Samen vormen de tekeningen ritmische patronen die een stil muzikaal en ruimtelijk geheel vormen. In een audiovisueel werk legt Verhoeven de link naar het weven, waarbij lijnen verbindingen maken en hechte patronen tot stand komen, het laat denken aan het sociale weefsel en het transformeren van onze sociale patronen.
  
Karel Verhoeven (15 november 1982 - 23 september 2021) is een Belgisch beeldend kunstenaar en vormgever die vanuit grafische media gaandeweg ruimtelijk, audiovisueel en performatief ging werken. In zijn werk behandelt hij de relatie tussen de geconstrueerde omgeving en sociale interacties. Met referenties aan architectuur en muziek is zijn werk telkens een uitnodiging aan de spelende mens.
  
       
  
  
 
  
! Vrijdag 10 juni 20u   
BOEKPRESENTATIE 'STRIP' + editie KAREL VERHOEVEN
Kan u niet aanwezig zijn, en wenst u toch een boek / editie aan te kopen, dan kan u intekenen via deze link  https://forms.gle/raLbWy5nagkRUqFL6
  
.