e.v.    Peter Lagast    Giel Louws

20 september  tot  18 oktober  '15

 

              

 Giel Louws                                                                e.v.                                                                                      Peter Lagast 

  

 

  

     'De combinatie van het ongenadige Licht van Vlissingen, de rust van Zeeland, en de muziek die ik luister is de basis van mijn werk. Dat werk draait om het onderwerp schilderkunst. Een zoektocht die startte in de figuratie, en nu is beland op het punt dat ik het schilderij als gelaagd object onderzoek. Het schilderij wordt gedeconstrueerd tot losse lagen die op een losse manier opnieuw worden samengevoegd. Zo is het schilderij niet langer een gefixeerd object, maar een responsief werk.' Giel Louws (NL)  giellouws.com/2012/10/07/felt/

 

 

         notebook  ( 140 x 90mm )   e.v. 

   

   

'De laatste jaren ben ik me na een sculpturaal parcours meer en meer gaan toeleggen op het schilderkunstige. Ik was/ben gefascineerd door het idee wonen en hoe zich dit telkens weer cultureel manifesteert volgens cultuur en omstandigheden. Na een periode van reizen, als het ware vanuit een soort nomadisme ben ik de vaste plek, de woning waarnaar teruggekeerd wordt in vraag beginnen te stellen. Dat kreeg vooral gestalte in een reeks sculpturen (vb ‚gewoonheden’), waarbij de basisvorm van een huis vaak het uitgangspunt was van de sculptuur. Met het verzamelde beeldmateriaal en vanuit de vaste plek (atelier/woning) is de picturaliteit meer en meer de bovenhand aan het nemen. De geschilderde beelden zijn hier daarentegen veel minder scherp, soms zelfs volledig onscherp en zitten gevangen in de beslotenheid van het platte vlak, het canvas of het blad papier. Geometrische vormen zijn zich gaan opdringen vanuit dit spel van verschuiving en vervaging. Het zijn stille en vage getuigen van wat in oorsprong een foto was, refererend naar een architectonische padvinderij (de reizen en de vaste plek indachtig).' Peter Lagast www.peterlagast.be/