20 03 22 - 10 04 22

HARTELIJK WELKOM!!

   

CHRIS MEULEMANS & ISIDOOR GODDEERIS

SIMON VEROUGSTRAETE 

A DÉGUSTER LENTEMENT 

 

  

 .       

 

foto links: Chris Meulemans 'Hack Heavy Happy Happen', acryl op canvas, 75 x 70cm, 2021  & Isidoor Goddeeris 'Constructie' hout, plaaster, lood, H70cm, 2021

foto rechts: Simon Verougstraete grafiet op papier op hout 40 x 32cm

  

 

.        

  

Met een open blik verkent Chris Meulemans (°1967) de menselijke drang om diens omgeving te manipuleren en te beheersen. De planten en bloemen die ze in beeld brengt, zijn een vehikel om de fragiliteit van de natuur te evoceren, maar ook van ons dagelijks leven, van de opgelegde structuren in een bijna wanhopige poging om de natuur te beheersen.

Chris speelt met lagen en vormen: de troebele grens tussen voor- en achtergrond, en de variërende mate van abstractie zorgen voor een bevreemdend gevoel. Achter de verflagen opent haar visueel-poëtische werk een deur voor de verbeelding. Elk schilderij is de start van een zin, de aanzet van een verhaal dat de toeschouwer naar eigen goeddunken kan schrijven. Tamara Beheydt
www.chrismeulemans.be/
  
 
Isidoor  Goddeeris (°1953) kapt marmer aan de voet van de witte berg in Carrara, albast in een groeve nabij Volterra, kiest boomstammen bij een Franse boomkapper. Ook vindt hij materiaal uit vervallen gebouwen: latten, plinten, balken, pannen, stenen. Dat alles draagt hij tot in zijn atelier dat voller en chaotischer wordt, vader zou fronsen. Deze ruimte wordt als het land van zijn jeugd: weids, weidser, weidst. Hier beweegt de volwassen man zich even vrij als de jongen, in alle windrichtingen. En blijft hij bouwen. Kampen, boten, torens, theaters, bruggen, trappen. Die oprijzen of instorten (…)
Hij legt graag de klemtoon op de eigenschappen van materie, alle materie. Een steen van een berg of wat klei uit de vlakte, een tak of een staaf ijzer, alles bevat sporen van een uniek leven. Dat onthult hij schielijk, sculptuur is een beetje natuurkunde. Zie de barsten, kloven, holtes, golven. Zie de huid, de spieren, de botten. Groei en verval en weeral groei, grillige processen (…) Jan Florizone fragment uit tekst in ‘INGEBEELD’
  
  

       

   

Een diverse verzameling beeldmateriaal vormt voor Simon Verougstraete (°1990) het vertrekpunt voor reeksen tekeningen, collages, schilderijen en objecten. Fragmenten uit boeken, tijdschriften, postkaarten, natuurgidsen of krantenknipsels worden samengebracht in werken die getuigen van een associatief denkproces dat lijkt uit te waaieren in verschillende richtingen.
Er ontstaat een eclectische beeldtaal waarbij veel aandacht gaat naar details.Visuele motieven worden herhaald en op elkaar gestapeld. Deze motieven refereren vaak naar aspecten uit de brede kunstgeschiedenis en naar elementen uit de natuur. 
www.instagram.com/simonverougstraete/
  

  

De tentoonstelling is te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 15u tot 18u.

Wenst u liever een afspraak te maken, dat kan. Bel 0494 534566