'PATCHWORK-ENSEMBLE',  woensdag 27 maart 2013 , 20u 

  ( gratis, reserveren info@dapostrof of 0494 534566 )

Het "Patchwork-ensemble" bestaat uit 5 jonge muzikanten die elkaar in oktober 2012 leerden kennen als medestudenten van de “manama” opleiding voor Hedendaagse muziek aan de School of Arts Gent, onder de vleugels van het Spectra en Ictus ensemble. Het collectief brengt een programma van vijf verschillende werken waarbij poëzie steeds aan de basis ligt van de muzikale compositie. Dit ofwel letterlijk als muzikale toonzetting van de tekst, ofwel abstracter, wanneer de componist zijn werk zelf bewust met het geschreven woord heeft geconfronteerd waardoor een puur instrumentaal muziekstuk een beschrijvende dimensie krijgt.


Muzikanten:

  Sopraan: Lilith Verhelst

Fluit: Camille Guénot
Harp: Maria José Jeannin
Contrabas: Pieter Lenaerts
Percussie: Adam Rosenblatt


 Programma:-Heinz Holliger: "Unbelaubte Gedanken zu Hölderlins "Tinian" (2002)" voor contrabas solo 
-Beat Furrer: "Lotofagos (2006)" for sopraan and contrabas 
-Jacob Druckman: "Reflections on the nature of water (1986)" voor marimba solo
-George Crumb: "Madrigals, Books I, II, III, IV (1965, 1969)" voor sopraan, fluit, harp, contrabas en percussie