Bernard Sercu 'Aanzet voor een landschap' (4x) 30cm x 18,6cm