INTERIORS

van 15 september tot 6 oktober 2019

tentoonstelling met werk van Gerd Ververs en Philip Van Isacker

  

  

      .    

   

OVER DE TEKENINGEN EN SCULPTUREN ZONDER EIGENSCHAPPEN

 

“Tekeningen en sculpturen zonder eigenschappen” is een titel die op meerdere werken betrekking heeft. Op tekeningen en sculpturen die dit gemeen hebben: ze lijken wel uit zichzelf te ontstaan, waarbij zij de hand van de maker leiden eerder dan dat die hand de lijnen en vormen bepaalt. De maker is er maar kan maar een onderdeel zijn van een grotere machinatie. Het zijn tekeningen en sculpturen die zich willen onttrekken aan iedere categorie en zich geen eigenschappen laten opleggen.

Misschien moet ik niet meer proberen om te weten en te begrijpen zonder ook de dingen in hun onvoorspelbaarheid te aanvaarden.

www.philipvanisacker.com/