JAN DHEEDENE

 

'TUSSEN' tentoonstelling met Johan Gelper en Kathleen Huys

 

                   

  

 'In de kunstpraktijk van Jan Dheedene (°1979, Kortrijk) vormt het aftasten van mogelijke dragers een bewust onderzoek. Zo experimenteert hij de laatste tijd met het beschilderen van verwaarloosde dakkoepels, waar nog steeds enkele sporen van hun oorspronkelijke staat (let op de randen!) en natuurlijke bedekking aanwezig zijn. Via een cyclisch proces van schilderen en het opnieuw wegschuren van de lagen verf, onderzoekt Dheedene instinctief de relatie tussen drager en verf, waarbij zowel toevalligheden als het spel van licht –natuurlijk of artificieel- intrinsiek deel uitmaken van het werk. Op bijna spirituele wijze worden de lichtverschuivingen opgenomen door de verfmaterie en wordt het kunstwerk als het ware geactiveerd telkens een toeschouwer voorbij het werk passeert. Opvallend ook is het scherpe contrast met de brede, witgeschilderde kader, wat mede bijdraagt tot de manifestatie van een soort aura rond een –in principe- ordinaire koepel. In werkelijkheid bestaat de kader louter uit het omgedraaide raamwerk van de originele dakkoepel. Aangezien Jan Dheedene liever in de buitenlucht werkt, mag het niet verwonderen dat de natuur zijn voornaamste invloedssfeer is. Zo vertoont zijn kleurenpalet duidelijke overeenkomsten met onder meer de korstmossen op de bomen uit zijn omgeving en zit er zelfs letterlijk –bewust en toevallig- organisch materiaal zoals hout, as of compost in zijn werk vervat. Vooral in het sombere Ter Herinnering (2014), wordt zijn handelwijze fel merkbaar, zelfs tastbaar. In deze stolp brandde Dheedene immers een gapende holte en liet hij een mengeling van hout, as en kaarsvet tot een zwarte substantie versmelten: het lijkt alsof de kunstenaar hier figuurlijk zijn gal uitspuwt. Volgens Dheedene brengt deze werkwijze evenwel een onmiskenbaar, louterend effect teweeg, waardoor de noodzaak om kunst te maken alleen maar groter wordt. Als resultaat van dit zuiverend en tevens zeer gevoelsmatig creatieproces, behelst elk werk afzonderlijk een essentiële combinatie van gelaagdheid, kwetsbaarheid en onvoorspelbaarheid. Dit laatste komt zelfs aanmerkelijk tot uiting in een werk als Comfort Zone (2014), alwaar Dheedene een lang vergeten, beschilderd canvas terug oprakelde tijdens het opruimen van zijn atelier. Zodoende had de factor toeval een zeer groot aandeel in de natuurlijke creatie van de beeldcompositie.'

fragment uit tekst 'EEN ONTMOETING TUSSEN JAN DHEEDENE, JOHAN GELPER EN KATHLEEN HUYS'  

door Wouter De Vleeschouwer